Sökning: "Hanna Tucan Oldgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Tucan Oldgren.

  1. 1. Demokratisering i Litauen och Belarus: Eliters strategiska agerande

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Zigne Edström; Hanna Tucan Oldgren; [2018]
    Nyckelord :demokratisering; liberalisering; Litauen; Belarus; eliter; hard-liners; soft-liners; sprickbildning; paktbildning; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats avser att förklara transition mot demokrati i Litauen och Belarus efter självständighetsförklaringarna från Sovjetunionen 1990 och 1991. Trots staternas geografiska och historiska närhet utgjorde deras demokratiska utveckling tydliga kontraster. Idag klassas Litauen som en demokrati medan Belarus är en auktoritär regim. LÄS MER