Sökning: "Helli Shahidi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helli Shahidi.

  1. 1. ”Content, Contact, Cash” - En kvalitativ studie om framgångsrik marknadsföring via sociala medier

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Andreas Hadzikostas; Helli Shahidi; [2010-08-04]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Title: ”Content, Contact, Cash”- En kvalitativ studie om framgångsrik marknadsföring viasociala medierAuthors: Andreas Hadzikostas and Helli ShahidiAssigner: NewsroomCourse: Degree thesis in Bachelor of Media and communication at the faculty ofJournalism and mass communication at University of Gothenburg, SwedenSemester: Spring semester, 2010Tutor: Ingela WadbringPages: 49, including two enclosuresPurpose: To elucidate which factors are significant for successful marketing via the social media.Method: Expert interviews, Informative interviews and content analysisMaterial: Interviews with Lena Carlsson at Kreafon PR agency, Peter Baeza at IHM Business School, Eva and Kalle Bodestig at Mandel, Lena Ekman at Saltå kvarn and Rick Short at Indium Corporation. LÄS MER