Sökning: "Henrik Sköld"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Henrik Sköld.

 1. 1. Effekten av Imagery rescripting vid social ångest hos ungdomar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrik Persson; Sonja Valtonen Sköld; [2015]
  Nyckelord :Imagery rescripting; social anxiety disorder; early memories; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine the effects of imagery rescripting in clients aged 13-17 with social anxiety disorder. Research has shown that imagery rescripting, as an intervention has a major impact on emotions and as a primary treatment for example, PTSD has proven very promising. LÄS MER

 2. 2. Analyzing the potentials of 3D-printing in the construction industry

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Gabriel Sköld; Henrik Vidarsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Påverkansfaktorer vid innovationsspridning - en studie om hur Dryvent Solutions AB kan påverka sin produkts spridningshastighet

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Oscar Brodefors; Henrik Sköld; Daniel Pelvén; Markus Svanström; Camilla Vachet; Karl Lawenius; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. SkåneGemensamt Melior IS-integration vid Skånes Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

  Författare :Henrik Persson; Martin Sköld; [2011]
  Nyckelord :Skånes Universitetssjukhus; IS-system; IS-integration; Sammanslagningar; Integrationsramverk; Organisation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Region Skåne har slagit samman Skånes två största sjukhus vilket har bemötts på många olika sätt, både positiva och negativa. Vi anser att sjukvården i Skåne är av stort allmänintresse och har därför valt att granska hur integrationen av journalsystemen utförts vid sammanslagningen, detta genom projektet SkåneGemensamt Melior. LÄS MER

 5. 5. Nutrients and runoff in a small catchment during spring 2010

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Peter Skoog; Henrik Bodin-Sköld; [2010]
  Nyckelord :phosphorus; nutrients; runoff; turbidity; catchment; areal losses; monitoring;

  Sammanfattning : Eutrophication is an increasing problem in the Baltic Sea and is caused by an excess of nutrients in the water which are primarily transported with the runoff from cultivated land. The peninsula Vikbolandet in Östergötland is dominated by arable land and has stream outflows to the bays of Bråviken and Slätbaken. LÄS MER