Sökning: "Inbrottslarm"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Inbrottslarm.

 1. 1. Integrated CMOS Doppler Radar : Power Amplifier Mixer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Olof Sjöholm; [2016]
  Nyckelord :Doppler Radar Power Amplifier Mixer CMOS RF;

  Sammanfattning : This thesis is based on a paper by V. Issakov, presented 2009, where a circuit of a merged power amplifier mixer solution was demonstrated. This work takes that solution and simplifies it for the use at a lower frequency. The implementation target is a Doppler radar application in CMOS that can detect humans in a range of 5 to 15 meters. LÄS MER

 2. 2. Det smarta hemmet – Energianvändarens framtid : En studie om smarta hem och vilka möjligheter Jämtkraft har att satsa på dessa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Ali Abdallah; [2014]
  Nyckelord :Smarta hem; Energianvändning; Energieffektivisering; Smarta produkter; Energismarta produkter;

  Sammanfattning : Energianvändningen i Sverige är relativt stort med avseende på befolkningsmängden. Det beror givetvis mycket på behovet av uppvärmning under större delen av året som det kalla klimatet leder till men även på det kontinuerliga behovet av energi i det vardagliga livet. LÄS MER

 3. 3. SMS-baserat alarm med positionering : GPS based alarm with positioning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Niclas Nors; Tom Rehnström; [2008]
  Nyckelord :SMS; GPS; Alarm; PIC; NMEA-0183; RS-232;

  Sammanfattning : The study investigates how to design a low-cost, versatile event messaging system using SMS. A typical use case is a fire alarm or intrusion detector when equipped with appropriate sensors. With a GPS receiver connected, the actual position is included in the message, allowing for use as theft alarm in e.g. LÄS MER