Sökning: "Insemination"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet Insemination.

 1. 1. Moderskap vid äggdonation En mänskig rättighet för vissa?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennifer Ström; [2020-05-17]
  Nyckelord :Moder; Moderskap; Moderskapspresumtionen; Mamma; Fader; Faderskap; Faderskapspresumtionen; Pappa; Mater est; Pater est; Äggdonation; Äggdonator; Ägg; Spermiedonation; Spermiedonator; Spermie; Befruktning utanför kroppen; Insemination; Surrogatmoderskap; Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna; EKMR; Rätt till privat- och familjeliv; Privatliv; Familjeliv; Mänsklig rättighet; Familj; Mennesson; Adoption;

  Sammanfattning : Moderskapspresumtionen innebär att kvinnan som föder ett barn alltid betraktas som barnets moder vid barnets födsel, även om barnet tillkommit genom en äggdonation. Kvinnan som donerar ägg har i princip inga möjligheter att bli barnets rättsliga moder vid födseln, samtidigt som det finns diverse möjligheter och val för faderskapet vid en spermiedonation. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan mjölkrastjurar och mjölkras x köttrastjurar : konsumtion, tillväxt, fodereffektivitet och slaktkroppsegenskaper

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hilda Ingvarsson; [2020]
  Nyckelord :tjur; mjölkras; köttras; korsningsavel; tillväxt; fodereffektivitet; slaktkroppsegenskaper;

  Sammanfattning : Eftersom nötköttsproduktionen är nära integrerat med mjölkproduktionen har köttrasinsemination blivit ett sätt för lantbrukare att få ett ökat värde vid slakt för ungnöt som ej används till rekrytering. Nötkreatur av köttras har högre tillväxtkapacitet, ett högre slaktutbyte och har en slaktkropp med mer muskler än nötkreatur av mjölkras. LÄS MER

 3. 3. Development of a method for preparing alpaca semen by colloid centrifugation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Karlsson Warring; [2019]
  Nyckelord :alpaca semen; single layer centrifugation; colloid; motility; artificial insemination.;

  Sammanfattning : Alpacas belong to the South American Camelids and they share many characteristics with other camelids. The camelids have unique reproductive characteristics; one example of that is the high viscosity of their semen. LÄS MER

 4. 4. Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofia Carlsson; [2019]
  Nyckelord :klimatförändringar; mjölkko; värmestress; THI; embryoöverföring; klimatkänslig sjukdom; parasit; vektor;

  Sammanfattning : Som en följd av den globala uppvärmningen förändras klimatet. Bland annat tros en ökad medeltemperatur och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor bli alltmer frekventa runtom i Europa. Klimatförändringarna är något som i allra högsta grad påverkar lantbruket, inklusive mjölksektorn. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att leva med ofrivillig barnlöshet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline De Sousa; Caroline Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Infertility; experience; nurse; involuntary childlessness.; Infertilitet; upplevelser; sjuksköterska; ofrivillig barnlöshet;

  Sammanfattning : Infertilitet beskrivs som en sjukdom i de reproduktiva organen där graviditet efter tolv månader eller mer med oskyddat samlag misslyckats. Infertiliteten drabbar cirka 10-15 procent av världens befolkning. LÄS MER