Sökning: "Intelligent Traffic Systems"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Intelligent Traffic Systems.

 1. 1. Machine Learning-Based Data-Driven Traffic Flow Estimation from Mobile Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pei-Lun Hsu; [2021]
  Nyckelord :Intelligent transport systems; Traffic flow estimation; Machine learning; Artificial neural network; Mobile data; Intelligenta transportsystem; Estimering av trafikflöde; Maskininlärning; Artificiellt neuronnät; Mobila data;

  Sammanfattning : Comprehensive information on traffic flow is essential for vehicular emission monitoring and traffic control. However, such information is not observable everywhere and anytime on the road because of high installation costs and malfunctions of stationary sensors. LÄS MER

 2. 2. Traffic Prediction From Temporal Graphs Using Representation Learning

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Andreas Movin; [2021]
  Nyckelord :Dynamic time warping DTW ; embedding; graph convolutional networks GCN ; graph neural networks GNN ; persistent homology; spectral graph theory; temporal graphs; topological data analysis TDA ; Dynamisk time warping DTW ; inbäddning; convolutional grafnätverk GCN ; neurala grafnätverk GNN ; persistent homologi; spektral graf teori; dynamisk graf; topologisk dataanalys TDA ;

  Sammanfattning : With the arrival of 5G networks, telecommunication systems are becoming more intelligent, integrated, and broadly used. This thesis focuses on predicting the upcoming traffic to efficiently promote resource allocation, guarantee stability and reliability of the network. LÄS MER

 3. 3. Road-traffic accident prediction model : Predicting the Number of Casualties

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jemal Ahmed Andeta; [2021]
  Nyckelord :Road traffic accident; Accident Casualties; Gradient Boosting; Extreme Learning Machines; Prediction Interval;

  Sammanfattning : Efficient and effective road traffic prediction and management techniques are crucial in intelligent transportation systems. It can positively influence road advancement, safety enhancement, regulation formulation, and route planning to save living things in advance from road traffic accidents. LÄS MER

 4. 4. A Simulation Study on the Performance Comparison of the V2X Communication Systems: ITS-G5 and C-V2X

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aman Kumar Gulia; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personlig rörlighet och fordonstransportsystem genomgår en förskjutning mot mer reaktiv och intelligent transportinfrastruktur. Ett brett spektrum av applikationer och användningsfall har dykt upp i fordonsmiljön underlättad av olika trådlösa kommunikationssystem. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Adaptive Traffic Signal Control Using Traffic Simulation : A case study in Addis Ababa, Ethiopia

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Aregay Fkadu Kebede; [2020]
  Nyckelord :: Traffic Congestion; Addis Ababa; Ethiopia; ITS; Traffic Signal; Timed Signal Operation; Adaptive Traffic Signal Controller; TUC; Microscopic Traffic Simulation; Optimization; TRANSYT; Average Delay.;

  Sammanfattning : One of the most significant urban transport problems is traffic congestion. All major cities both in developed and developing countries are facing the problem due to increasing travel demand caused by increasing urbanization and the attendant economic and population growth. LÄS MER