Sökning: "IVI"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet IVI.

 1. 1. Modelling of Automotive Suspension Damper

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik; KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Saurabh Vyas; Venkata Dinesh Raju Jonnalagadda; [2020]
  Nyckelord :Damper Model; hysteresis; least squares fitting; Stribeck friction model; Parameterization; FV curve; Damper test rig; Error matrix; Error plots; Multibody Simulation; MBS.; stötdämparmodell; hysteres; minsta kvadratpassning; Stribeck-friktionsmodell; Parametrisering; FV-kurva; stötdämpartestrigg; Felmatris; Feldiagram; Flerkroppssimulering; MBS;

  Sammanfattning : A hydraulic damper plays an important role in tuning the handling and comfort characteristicsof a vehicle. Tuning and selecting a damper based on subjective evaluation, by considering theopinions of various users, would be an inefficient method since the comfort requirements of usersvary a lot. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av sårbarheter hos moderna fordon

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Peter Warling; Armend Mehmeti; [2018]
  Nyckelord :Fordonssäkerhet; CAN; RKE; TPMS; IVI;

  Sammanfattning : Fordon utvecklas till att innehålla mer avancerade komponenter och funktioner vilka bidrar till att dess framfart görs allt mer säker och effektiv. Baksidan av denna utveckling är att nya attackytor uppstår. Under tidigare arbeten har svagheter konstaterats i många av de olika trådlösa system som ett fordon använder. LÄS MER

 3. 3. Infotainmentsystem : En analys av dess främjan på trafiksäkerheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Johannes Svensson; Jakob Skogby Steinholtz; [2018]
  Nyckelord :infotainment; infotainmentsystem; IVI; trafiksäkerhet; Nollvisionen;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie som handlar om infotainmentsystem och dess inverkan på trafiksäkerheten. Syftet är att uppsatsen ska exemplifiera hur ett infotainmentsystem kan främja trafiksäkerheten samt nyansera den övervägande negativa bild om infotainmentsystem relaterat till trafiksäkerhet som återfinns i mediala sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Extended Bluetooth Profiles on CCpilot displays

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Alexander Johnson; [2017]
  Nyckelord :Bluetooth; IVI; Infotainment; Linux; HFP; PBAP; MAP; PAN; A2DP; AVRCP; Handsfree; Bluez; oFono; Connman; ALSA; PulseAudio; Obexd; CCpilot; CrossControl; maximatecc; Qt; DBus;

  Sammanfattning : Bluetooth is used in modern cars to connect smartphones to stream music, to access internet and for phone services such as phone book contacts and making calls. Similar features are now requested by customers of maximatecc's products, e.g. display computers, for offroad vehicles. LÄS MER

 5. 5. Program för främjande och bevarande av biologisk mångfald i kilen, Ronneby kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Ivi Johanna Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Med en urban expansion världen över krävs det idag att biologisk mångfald räknas med vid utveckling av städer och omkringliggande ytor. I Ronneby kommun skall området Kilen omvandlas från att ha varit ett gammalt industriområde till att bli en ny stadsdel med bostäder, arbets- och handelsmöjligheter samt grönytor som kan fungera för rekreation och gynnande av biologisk mångfald. LÄS MER