Sökning: "Jakob Enlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jakob Enlund.

  1. 1. The growth-poverty-inequality nexus - is Sub-Saharan Africa fitting the global pattern of development

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Jakob Enlund; [2014-06-27]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER