Sökning: "mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 839 uppsatser innehållade ordet mobbning.

 1. 1. Hinder och utmaningar i det förebyggande arbetet mot mobbning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Khan; Madeleine Ranström; [2021]
  Nyckelord :Förebyggande arbete mot mobbning; ramfaktorer; relationellt perspektiv och lärares uppfattningar.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt lärares uppfattningar och erfarenheter av det förebyggande arbetet mot mobbning. Syftet med undersökningen är att försöka fördjupa förståelsen för lärares olika uppfattningar om det förebyggande arbetet mot mobbning, samt vilka formella villkor, hinder och ramar lärarna uppfattar att de har i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. ”Jag som skolkurator kan i vilket fall se till att den eleven får en bra dag och att eleven vill komma tillbaka imorgon igen, trots att det hänt något skit den här dagen” : -En kvalitativ studie om skolkuratorers förebyggande arbete mot fenomenet mobbning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sabina Shemoun; Anna Engstrand; [2021]
  Nyckelord :Offensive treatment; bullying; preventive work; school counselor; student health; room for maneuver; students; children.; Kränkande behandling; mobbning; förebyggande insatser; skolkurator; elevhälsa; handlingsutrymme; elever; barn.;

  Sammanfattning : Barn tillbringar under sin barndom mycket av sin tid i skolan. För att barnen ska kunna utbilda sig och lära sig att hantera vad det som krävs av dem, är det viktigt att skolmiljön är en trygg och säker plats att befinna sig i. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Wahlgren; Therese Åström; [2021]
  Nyckelord :mobbning; kränkande behandling; grundskolepersonal; F-6; förebyggande; kvantitativ enkätundersökning; ekologiskt teori; antimobbningsprogram;

  Sammanfattning : I skolan är mobbning och kränkande behandlingar ett samhällsproblem som skolan bör arbeta aktivt mot att förebygga. Denna enkätstudie är framtagen med syfte att undersöka, och därmed bringa kunskap om, grundskolepersonals erfarenheter av det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandlingar. LÄS MER

 4. 4. Skolkuratorns roll i det förebyggande arbetet mot mobbning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mario Gorgis; Luliana Haddad; [2021]
  Nyckelord :Skolmiljö; mobbning; förebyggande arbete; samverkan och psykosociala perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka skolkuratorns roll i det förebyggande arbetet mot mobbning i kommunala grundskolor. Studien bestod av fem kvalitativa intervjuer med skolkuratorer på kommunala grundskolor söder om Stockholm. LÄS MER

 5. 5. "...jag tror ju inte ens att vi ser toppen av isberget." En kvalitativ studie om skolkuratorers perspektiv på kränkningar och mobbning på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jean Hansen; Vanja Nilsson; [2021]
  Nyckelord :School counselors; cyberbullying; preventive work; remedial work; social constructivist perspective; street-level bureaucracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore how school counselors experience and describe youth´s vulnerability on social media. Furthermore, the study intended to explore the school's preventive and remedial work to combat abusive treatment or bullying on social media. LÄS MER