Sökning: "mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 943 uppsatser innehållade ordet mobbning.

 1. 1. “Man pratar väl inte så mycket om känslor?” Upplevelsen av låg affektmedvetenhet hos personer med erfarenhet av mobbning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnéa Carlsson; [2024]
  Nyckelord :erfarenheter av mobbning; interoceptiv inferens; alexitymi; affektmedvetenhet; skam; experiences of being bullied; alexithymia; affect consciousness; interoceptive inference; shame; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforska upplevelser av låg affektmedvetenhet hos unga vuxna med erfarenhet av mobbning. Det övergripande syftet var att öka förståelsen för vad denna grupp kan behöva hjälp med i psykoterapi. Åtta studenter (18-22 år) med låg affektmedvetenhet intervjuades. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ intervjustudie om gymnasielärares hantering av mobbningssituationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anwer Nori; Kolette Chammas; [2024]
  Nyckelord :Bullying; microsystem; teachers’ role; students; bullying interventions.;

  Sammanfattning : Mobbning är ett kränkningsproblem som sprider sig över skolor i hela världen, inklusive Sverige. Lärarens roll är väldigt essentiellt vid granskning av mobbningen. LÄS MER

 3. 3. Mobbing - I skolan och på nätet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Mannhard; [2023-06-29]
  Nyckelord :Mobbning; nätmobbning; kränkning; offer; förövare;

  Sammanfattning : Mobbning är ett fenomen som funnits i väldigt lång tid och ett återkommande problem i just skolan där ungdomar interagerar dagligen med varandra. Av den anledningen är det särskilt viktigt för skolans lärare att förstå sig på hur mobbning uppstår, vilka juridiska skyldigheter de har och vilka verktyg som finns till hands för att upptäcka och motverka mobbning. LÄS MER

 4. 4. KiVa, en antimobbningsmodell : En studie om hur skolpersonal upplever att KiVas antimobbningsmodell fungerar i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Madeleine Lönnström; Anna Sohlberg; [2023]
  Nyckelord :KiVa; antimobbningsmodell; mobbning;

  Sammanfattning : KiVa är en antimobbningsmodell som har blivit väldigt framgångsrik i Finland och har nu även implementerats i flera svenska skolor. Syftet i denna studie är att undersöka hur skolpersonalen upplever att användningen av KiVa modellen fungerar i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Att berätta eller inte berätta om mobbning i skolan : Hur kön, social självtillit och auktoritativt lärarledarskap sammanhänger med mellanstadieelevers intention att berätta om egen utsatthet av mobbning för vuxna i skolan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Agnes Werner; Lina Bergqvist; [2023]
  Nyckelord :psykologi; socialpsykologi; mobbning; mobbning i skolan; social självtillit; auktoritativt lärarledarskap; berätta; hinder;

  Sammanfattning : Syftet med det aktuella examensarbetet var att undersöka hur kön, social självtillit och elevens uppfattning av lärarens auktoritativa ledarskap sammanhängde med mellanstadieelevers intention att berätta om utsatthet för mobbning för skolpersonal samt hur det sammanhängde med elevens upplevelse av hinder för att berätta om utsatthet för mobbning för skolpersonal. I studien deltog 370 mellanstadieelever (62. LÄS MER