Sökning: "Joachim Westerlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joachim Westerlund.

 1. 1. Lean produktionsplanering i ett tillverkande läkemedelsföretag

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Erik Bjurfors; Joachim Westerlund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på det Uppsalabaserade läkemedelsföretaget Kemwell AB, tillsammans med Leankonsultbyrån Valcon AB. Syftet med arbetet var att förbättra Kemwells produktionsplanering utifrån produktionsfilosofin Lean, med målet att skapa förutsättningar  för  sänkta  tillverkningskostnader  och  kortare ledtider. LÄS MER

 2. 2. Spårbarhet i tillverkningsindustrin : En branschöverskridande kunskapsjämförelse med fokus på läkemedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Mikael Vedebäck Haag; Joachim Westerlund; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spårbarhet medför möjligheten att följa och spåra information om produkter i hela värdekedjan. Genom att tillämpa en heltäckande spårbarhet kan sjukdomsspridning begränsas, hälsorisker elimineras och ekonomiskt fördelaktiga riktade återkallningar göras. LÄS MER