Sökning: "Jonny Skoglund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonny Skoglund.

  1. 1. Kvinnliga tränares kamp för jämlikhet- Manliga och kvinnliga ledares uppfattningar om underrepresentation av kvinnliga tränare inom svensk pojk- och herrfotboll

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Jesper Olsson; Jonny Skoglund; [2017]
    Nyckelord :Genus*; ledarskap*; jämställdhet*; underrepresentation;

    Sammanfattning : Sammanfattning Kvinnor är underrepresenterade inom svensk pojk- och herrfotbollen på alla nivåer, både som spelare, ledare och på styrelsepositioner. Hur är det som kvinna att verka inom en manlig kontext, vilka anledningar finns att det är en underrepresentation inom fotbollen och varför är det svårt att förändra detta komplexa fenomen? Studien syftar till att undersöka vad manliga och kvinnliga fotbollsledare upplever är anledningen till att kvinnor är underrepresenterarede som tränare samt vad de anser den egna föreningen gör för att öka den kvinnliga tränarrepresentationen inom pojk- och herrfotboll. LÄS MER