Sökning: "Ruben"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet Ruben.

 1. 1. Pandemins effekter på avtalsvillkor : En studie om avtalsflexibilitet i lokalhyresavtal

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ruben Michael Alazar; [2022]
  Nyckelord :Contractual flexibility; pandemic; economic risk; landlord; tenant; Avtalsflexibilitet; pandemi; ekonomisk risk; hyresvärd; hyresgäst;

  Sammanfattning : Pandemins framfart har påverkat den svenska detaljhandeln negativt i många avseenden. Flertalet rapporter från aktörer inom fastighetsbranschen har indikerat på en negativ prisutveckling på transaktionsmarknaden och nedåtgående marknadshyror som en direkt konsekvens av pandemin. LÄS MER

 2. 2. From Sweden Back and Forth: The Changing Role of Manufacturing in a VUCA World

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Andreas Samardzija; Ruben Helmke; [2022]
  Nyckelord :Reshoring; Nearshoring; Supply Chain Disruption; Sustainability; VUCA-World;

  Sammanfattning : Background: Trade regulations, the pandemic, and other disruptions have revealed the vulnerability of long and complex supplier networks. At the same time, there is an increasing need for firms to operate sustainably. LÄS MER

 3. 3. Preliminary Power Analysis of an Unmanned Aerial Vehicle : Featuring Integrated Electric Ducted Fans

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Conny Yu; Ruben During; [2022]
  Nyckelord :Power Analysis; Propulsion; Electric Ducted Fans; Blended Wing Body; Unmanned Aerial Vehicle; Green Raven;

  Sammanfattning : With increasing focus on climate change more research for net-zero emission are being made in the aviation industry.This project focuses on electric propulsion on a unmanned aerial vehicle (UAV) with a blended wing body (BWB) design. LÄS MER

 4. 4. Modellutvärdering av Thomas- och Matérnklusterprocesserna för nervmönster i neuropati

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Thorén; Jesper Söderberg; Michal Palak; Ruben Seyer; [2021-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den globala epidemin av diabetes och prediabetes har lett till en epidemi av komplikationer relaterade till dessa sjukdomar. En av de mest förekommande komplikationerna är diabetesneuropati som utmärks av axonal degeneration av nervtrådar och kan orsaka känselbortfall och smärtor. LÄS MER

 5. 5. Addressing Stock Outs of Antibiotics - A Case Study of the Antibiotic Supply Chain to Tertiary Hospitals in Zambia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Ruben Schultz; Markus Lundmark; [2021]
  Nyckelord :healthcare supply chain; healthcare logistics; inventory management; healthcare system; Zambia; antibiotics; stock outs; availability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER