Sökning: "Kähäri Malmqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kähäri Malmqvist.

  1. 1. Patienters upplevelse av hälsa efter stroke

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

    Författare :Kristin Kähäri Malmqvist; [2012]
    Nyckelord :Stroke; hälsa; WHO; patienterfarenheter.;

    Sammanfattning : Stroke definieras som en akut neurologisk dysfunktion av vaskulärt ursprung, och är en av de vanligaste orsakerna till död och neurologiska handikapp i världen. Den drabbade lider ofta av kvarstående funktionshinder som kan påverka hälsostatus, och dessa bör behandlas med rehabilitering. LÄS MER