Sökning: "Katlin Kreamer-Tonin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katlin Kreamer-Tonin.

  1. 1. Analysis of the User Requirements and Product Specifications for Home-Use of the ABLE Exoskeleton

    Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

    Författare :Katlin Kreamer-Tonin; [2021]
    Nyckelord :Exoskeleton; Lower-limb exoskeleton; Spinal cord injury; Home community; Assistive technology; Exoskelett; nedre extremitet; ryggmärgsskada; hem och samhälle; hjälpmedel;

    Sammanfattning : Lower-limb exoskeletons are an emerging technology to provide walking assistance to people who have a spinal cord injury (SCI). Until now, exoskeletons have primarily been used in a clinical setting for a range of applications in rehabilitation, and there is potential for exoskeletons to be used by people with SCI at home. LÄS MER