Sökning: "Keywords: Development"

Visar resultat 1 - 5 av 1047 uppsatser innehållade orden Keywords: Development.

 1. 1. Nurse professional competence in international collaborative nursing students : A questionnaire study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Chen Weiwei; Li Xia; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: In recent years, the health system is constantly facing new challenges, and the standards of nursing professional competence of nurses are constantly developing. As the international collaborative nursing students under the new teaching mode, their nursing professional competence is worth studying. LÄS MER

 2. 2. Success factors for market expansion of Western born global firms entering China

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Albin Björck; [2022]
  Nyckelord :China; Born global companies; Market expansion; Success factors; Globalization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Success factors for market expansion of Western born global firms entering China Author: Albin Björck Industrial Engineering and Management Lund University Faculty of Engineering Supervisor - LTH: Bertil I Nilsson Department of Industrial Management & Logistics Lund University Faculty of Engineering Supervisor - XXXXX: Rickard Mårtensson Head of APAC Development XXXXX Background: Western companies have for long followed the internationalization process described as the Uppsala model. The model states that companies gradually expand to, often nearby, regions that are similar to their domestic market. LÄS MER

 3. 3. Studenters motivation till fysisk aktivitet : En kvalitativ studie om vad som motiverar studenter till att vara fysiskt aktiva

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karolina Kasslert; Anna Broberg Gullbrand; [2022]
  Nyckelord :motivation; physical activity; Self-Determination Theory; students; fysisk aktivitet; motivation; Self-Determination Theory; studenter;

  Sammanfattning : Inledning: I inledningen beskrivs effekterna av fysisk aktivitet och dess betydelse. Trots detta kan vi se att den fysiska aktiviteten minskar i samhället på grund av mer stillasittande arbete och mindre vardagsmotion. LÄS MER

 4. 4. Studie om svenska högskolor och universitet: En kartläggning av organisationsstrukturer och utvecklingsmöjligheter för en hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Hanna Kjell; Lisa Strandberg; [2022]
  Nyckelord :Organization; Organizational structure; Organizational Scheme; University; Sustainable development; Sustainable transition; Hållbar utveckling; Hållbar omställning; Högskolor; Organisationer; Organisationsstrukturer; Organisationsschema; Universitet;

  Sammanfattning : Due to climate change, a sustainable transition is required in all sectors. Swedish universities are since the year of 2006 obligated by the higher education act to strive for sustainability. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av parodontit bland vuxna med kranskärlssjukdom : Allmän litteraturstudie Examensarbete

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Ghazal Alabdalla; Rania Amairi; [2022]
  Nyckelord :Biomarkers; cardiovascular disease; inflammation; periodontal disease;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this literary study is to investigate the incidence and causal factors of periodontitis among individuals ≥50 years of age with coronary heart disease. Method: The method used for this literary study was to search for original scientific articles in the databases CINAHL, DOSS and MEDLINE. LÄS MER