Sökning: "hjärnplasticitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet hjärnplasticitet.

 1. 1. Hjärnplasticitet och inlärning av spanska på gymnasiet : Hur kan man använda neurovetenskap i pedagogiken för moderna språk?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Patricia Villaseñor de Lindholm; [2022]
  Nyckelord :moderna språk; spanska; neurovetenskap; hjärnforskning; hjärnplasticitet; beteendedesign;

  Sammanfattning : Spanska är idag det mest lästa av de valbara språken i den svenska skolan, men liksom de andra moderna språken lider spanskaämnet av problem med avhopp och motivation. Eleverna uppfattar språken som svåra, och inte så användbara. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar konditionsträning hjärnans plasticitet? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Husu; [2019]
  Nyckelord :Hjärnplasticitet; BDN; plasticitet; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: vår hjärna är plastisk och har en förmåga att anpassa sig efter den miljö vi lever i samt återställa skador och sjukdomar. Studier har visat att vår hjärna förblir plastisk under hela livet, men det finns faktorer som påverkar plasticiteten. Kroppen påverkas positivt av konditionsträning och även vår psykiska hälsa. LÄS MER