Sökning: "Kristina Bergström Meijer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Bergström Meijer.

  1. 1. "Redovisning... hjärtat dunkar nästan sönder" : en intervjustudie om talängsliga elever och muntliga presentationer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

    Författare :Kristina Bergström Meijer; Jenny Rönnlund; [2019]
    Nyckelord :Talängslan; muntliga presentationer; bedömning; eleverfarenheter; speciallärarinsatser;

    Sammanfattning : Oral communication has a central function in society. School has therefore a central role to develop students' public speaking. LÄS MER