Sökning: "Kristina Löf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristina Löf.

 1. 1. Studieval och yrkesval : En jämförande studie om elevers val på Teknikprogrammet respektive El- och energiprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Josefine Häll; Kristina Löf; [2013]
  Nyckelord :Educational choice; vocational choice; the technology program; the electricity- and energy program; studieval; yrkesval; Teknikprogrammet; El- och energiprogrammet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand the factors that are affecting students at the Technology and Electricity- and energy programs in their choice of studies and vocation. The study is a comparative case study and quantitative method has been used in the form of questionnaires. LÄS MER

 2. 2. Bemötande av barn vars föräldrar är döende eller har avlidit. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Kristina Löf; Camilla Johnsson; [2007]
  Nyckelord :child; grief; parent´s death; bereavement; barn; sorg; föräldrars död; smärtsam förlust;

  Sammanfattning : Each year over 3000 children in Sweden lose a parent. The loss of a parent may cause some grave changes in a child’s life, leading to both mental and physical consequences. LÄS MER