Sökning: "LED-light"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet LED-light.

 1. 1. LED belysning till mjölkkor : jämförelse av olika våglängder

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jessika Berglund; [2020]
  Nyckelord :våglängd; mjölkkor; LED; foderintag; mjölkmängd; IGF-1; melatonin; aktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka om mjölkmängd, foderintag, me-latonin, IGF-1 (Insulin-like growth factor 1) eller aktivitet kan påverkas hos mjölkkor som exponeras för olika våglängder på ljus. Fyra olika ljusbehandlingar jämfördes med varandra vid baslinjen och vid LED. LÄS MER

 2. 2. Outdoor Stability Testing of Printed Organic Solar Cells for Indoor Applications

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Cathrine Hekkala; [2020]
  Nyckelord :Solar energy; organic solar cell; printed; flexible; degradation; outdoor; indoor;

  Sammanfattning : Renewable energy is required for a sustainable future and one way to meet this is with organic solar cells (OSCs). The OSC can be easily manufactured at a low cost, be lightweight and be used on flexible surfaces. LÄS MER

 3. 3. How to improve the soilless cultivation of sweet basil looking at light and nutrition?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Hedvig Säll; [2020]
  Nyckelord :hydroponics; aeroponics; sweet basil; essential oils; vertical farming;

  Sammanfattning : Sweet basil of the variety Genovese Gigante is an economically important crop with common use in the gastronomic, medical and cosmetic fields, to name a few, due to the high content of essential oils (EO). Indoor cultivation is a viable alternative to grow sweet basil all-year-round, independent of the outdoor conditions. LÄS MER

 4. 4. Varmt eller kallt LED-ljus -en jämförelse av två olika ljuskällor vid Microfadetest

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Stina Svantesson; [2019-02-01]
  Nyckelord :microfade test; MFT; lightfastness; LED-light; accelerated aging; colourchange; lighting policy;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:37.... LÄS MER

 5. 5. Human Centric Lighting : Automatisk belysningsvariation för hälsa, välbefinnande och elsparande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Karin Möttönen; Mikael Hedén; [2019]
  Nyckelord :Energy; Light; Lighting; Human Centric Lighting; LED Light-emitting-diode ; Energy efficiency; Health; Smart lighting; Energi; Belysning; Human Centric Lighting; LED; Behovsanpassning; Energibesparing; Hälsa; Smart belysning;

  Sammanfattning : Examensarbetet är en undersökning avseende implementering av Human Centric Lighting (HCL)- system i hemmamiljö. En litteraturstudie har genomförts om HCL, dess effekter på människan och LED-belysningens påverkan både på människan och miljön. LÄS MER