Sökning: "LED-light"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet LED-light.

 1. 1. Varmt eller kallt LED-ljus -en jämförelse av två olika ljuskällor vid Microfadetest

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Stina Svantesson; [2019-02-01]
  Nyckelord :microfade test; MFT; lightfastness; LED-light; accelerated aging; colourchange; lighting policy;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:37.... LÄS MER

 2. 2. Human Centric Lighting : Automatisk belysningsvariation för hälsa, välbefinnande och elsparande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Karin Möttönen; Mikael Hedén; [2019]
  Nyckelord :Energy; Light; Lighting; Human Centric Lighting; LED Light-emitting-diode ; Energy efficiency; Health; Smart lighting; Energi; Belysning; Human Centric Lighting; LED; Behovsanpassning; Energibesparing; Hälsa; Smart belysning;

  Sammanfattning : Examensarbetet är en undersökning avseende implementering av Human Centric Lighting (HCL)- system i hemmamiljö. En litteraturstudie har genomförts om HCL, dess effekter på människan och LED-belysningens påverkan både på människan och miljön. LÄS MER

 3. 3. Effects of red and blue LED light on feed intake, feed selection and milk yield in dairy cows

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maria Bunu; [2019]
  Nyckelord :sorting; particle size; 2-screen PSPS; roughage;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate how red and blue LED light during the daytime affects dry matter intake, feed selection, and milk yield in dairy cows. Ten multipa-rous pregnant Swedish Red cows in post-peak lactation were used. Cows were housed in a tie stall barn. LÄS MER

 4. 4. Manufacturing of Electric Candle Preparing Industrial Production

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Leonard Hamngren; [2018]
  Nyckelord :Electric candle; manufacturing; injection moulding; surface roughness; brightness; Elektriskt stearinljus; tillverkning; formsprutning; ytjämnhet; ljusstyrka;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en fortsättning på ett tidigare kandidatexamensarbete vars syfte var att bestämma form och funktion för ett elektriskt stearinljus som skulle se så verklighetstroget ut som möjligt. En prototyp av ljuset byggdes för att testa den nya tekniska lösningen. LÄS MER

 5. 5. Understanding the Optical Principles of UV-based Antifouling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Partikelfysik

  Författare :Erik Wilson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2014 Salters et. al. introduced the concept of an UV-emitting wallpaper. By using UVC LEDs, a completely clean ship hull surface can be achieved without polluting the marine environment with biocides, normally associated with antifouling paints. LÄS MER