Sökning: "Lars-Olof Rolf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars-Olof Rolf.

  1. 1. Det brutna kontraktet : Om den missförstådda genren dokumentärroman och vad som sker när kontraktet mellan författare och läsare upphävs

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Valdemar Möller; [2009]
    Nyckelord :Litteraturvetenskap; Per Olov Enquist; Legionärerna; Liza Marklund; Gömda;

    Sammanfattning : Abstract The topic of this essay is to show why I regard the non fiction novel as a problematic genre and to compare two popular and famous swedish non fiction novels; Legionärerna (1968) by Per Olov Enquist and Gömda (1995) by Maria Eriksson and Liza Marklund.I start with giving a short introduction to modern genre theory and to non fiction novels as a genre. LÄS MER