Sökning: "Laura Holopainen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Laura Holopainen.

  1. 1. Analysis of Drop-outs in a 2-year Follow-up of individuals exposed to Whiplash Trauma

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

    Författare :Elin Berglund; Laura Holopainen; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Most studies that investigate the relationship between temporomandibular disorders (TMD) and whiplash are cross-sectional, but in order to identify risk factors prospective studies are needed. The reliability of prospective studies is dependent on representative follow-up groups. LÄS MER