Sökning: "Lena Schrödter Folkesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Schrödter Folkesson.

  1. 1. Barn som kissar på sig - enures, urininkontinens och livskvalitet

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Ulrika Bengtsson; Lena Schrödter Folkesson; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER