Sökning: "Lesya Elam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lesya Elam.

  1. 1. Ergonomic guidelines fordesigning handheld products : a case study of hand-held vacuum cleaners

    Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Lesya Elam; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : För en industridesigner finns det inga detaljerade riktlinjer eller vägledningar för utformning av vardagliga produkter, men i varje hem finns ett antal konsumentprodukter som bör anpassas till användarens antropometri och fysik: från en vattenkokare till dammsugare och diskmaskiner. Att kalla en viss design "ergonomisk" är populärt men betyder inte nödvändigtvis att en produkt är utformad med avseende på belastningen i muskler, leder eller antropometriska mätningar. LÄS MER