Sökning: "Frikyla"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Frikyla.

 1. 1. Utvärdering av framtida lågtempererade geoenergilager för Vasakronans kontorsfastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Lucas Asplund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vasakronan is a real estate company with plans to build several geoenergy systems among other energy saving solutions to reduce 50 % of their buildings energy use. Each plant is designed by different constructors; thus, the design of the plants varies with both operating systems and construction. LÄS MER

 2. 2. Fjärrkyla i Sundsvall : Optimering av framledningskurva för akviferbaserad fjärrkyla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Oskar Unger; [2019]
  Nyckelord :district cooling; aquifer; supply temperature; supply temperature curve; cooling coil battery; cooling demand; fjärrkyla; akvifer; framledningstemperatur; framledningskurva; kylbatteri; kylbehov;

  Sammanfattning : På uppdrag av Sundsvall Energi AB har FVB Sverige AB påbörjat en förstudie kring etableringen av fjärrkyla i Sundsvall. Produktionsmedlen i det planerade nätet kommer att innefatta frikyla från akviferen och en kompressordriven kylmaskin. LÄS MER

 3. 3. Utredning av kylsystem med samberedning av tappvarmvatten för god termisk komfort i nybyggda småhus : Modellering och simulering av fyra kylsystemlösningar för tre lokaliseringar i Sverige med avseende på energi-, klimat- och kostnadsberäkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Ekvall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med striktare mål för energianvändning och krav på energieffektivitet skärps energikrav för småhus successivt. Moderna småhus isoleras kraftigare och görs mer lufttäta i syfte att minska transmissionsförlusterna vintertid och därmed också energiåtgången för uppvärmning. LÄS MER

 4. 4. Frikyla i nollenergihus

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Johanna Rönnbacke; [2018]
  Nyckelord :nollenergihus frikyla;

  Sammanfattning : Vid design och projektering av nya byggnader är det ytterst viktigt att ta hänsyn till det resulterande inomhusklimatet. En dåligt optimerad värmning av en bostad på vintern eller en otillräcklig kylning under sommaren kommer att leda till ett missnöje hos de boende vilket så klart vill undvikas. LÄS MER

 5. 5. Installation av frikyla och vilka kostnader det innebär : Projektering och kostnadsberäkning för användning av frikyla i kylsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Lind; [2018]
  Nyckelord :Frikyla; kylsystem; projektering; kylcentral; flödesschema; pay-back-tid; Autodesk AutoCAD;

  Sammanfattning : In this work, a refrigeration centre with the use of free-cooling has been projected, drawn and then cost-calculated. The work began drawing a flowchart for the cooling system in the cooling centre, this flowchart were drawn in a program called Autodesk Autocad. LÄS MER