Sökning: "Elin Torstensson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Elin Torstensson.

 1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 2. 2. Att motiveras av prestation - En kvantitativ kartläggning av motivationsfaktorer baserat på prestation hos kvinnliga gymmotionärer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Therese Lundin; Elin Torstensson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Gym; Prestation; Motivation; Self-Determination Theory; Kvinnliga gymmotionärer;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har gym som arena blivit en attraktivare plats att utöva sin fysiska aktivitet.Från början av 1970-talet blev befolkningen mer hälsomedvetna och tog de positiva effekterna av träning på allvar. Det är även på senare tid som allt fler kvinnor börjat söka sig till gymträning, som förr i tiden skapades för män. LÄS MER

 3. 3. Centrala faktorer i arbetet med barn och unga : Fem behandlingssekreterare berättar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Torstensson; Josefin Vernersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Marketing Equality: Counteracting structural gender discrimination using non-objectifying portrayals of women

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ashkan Azadi; Elin Torstensson; [2013]
  Nyckelord :Marketing communication; non-objectification; competence perception; structural gender discrimination;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that objectification of women, a recurring phenomenon in marketing communication, causes people to perceive women as less competent in matters of the public world. This competence inadequacy perception forms the basis of a form of structural gender discrimination, which excludes women from the collective production of social beliefs and institutions. LÄS MER

 5. 5. Intervention med responsiva talakter inom AKK hos två deltagare med cerebral pares i Tanzania : en single subject design-studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

  Författare :Maja Torstensson; Elin Vinblad; [2012]
  Nyckelord :Accepting; rejecting; continuation and termination of interaction; AAC; cerebral palsy; Tanzania; single subject design; intervention; picture communication; attracting attention; The Communication Matrix; Acceptera; avfärda; upprätthålla och avsluta interaktion; AKK; cerebral pares; Tanzania; single subject design; intervention; bildkommunikation; uppmärksamhet; The Communication Matrix;

  Sammanfattning : I många utvecklingsländer finns en begränsad tillgång på utvecklade AKK-system (Alant, 1999) och ofta även en okunskap kring möjligheterna att arbeta med kommunikationsproblem (Marshall, 1997). I föreliggande studie genomförs intervention i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för två deltagare med cerebral pares på ett dagcenter i Kilimanjaroregionen, Tanzania. LÄS MER