Sökning: "fire test"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden fire test.

 1. 1. En jämförelse av skärsläckare och dimspik för bekämpning av torvbränder : Penetrerings- och spridningsförmåga i 1 meter djupt torvlager

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Spjut; [2020]
  Nyckelord :cutting extinguishers; fog nails; peat; peat fires; smoldering fires; wild fires; penetration depth; Skärsläckare; dimspik; torv; torvbrand; glödbrand; penetreringsförmåga; vattenspridning; räddningstjänst; skogsbrand;

  Sammanfattning : Skogsbränder utgör ett stort problem både lokalt, regionalt och globalt. De förstör stora värden, frigör stora mängder kol ut i atmosfären och är mycket resurskrävande att bekämpa. Under markytan kan glödbränder fortsätta långt efter att flambranden ovan mark är släckt. LÄS MER

 2. 2. INTERMEDIATE-SCALE TESTS AND CONE CALORIMETER TESTS - FIRE BEHAVIOUR OF SELECTED FACADE MATERIALS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Tanja Cernosa; [2020]
  Nyckelord :Fire behaviour; Intermediate-scale facade tests; cone calorimeter; stone wool; phenolic foam; WRB; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the last few years, the implementation of well-ventilated façades in buildings increased due to their improved energy performance. However, their double-wall construction due to the limited airflow within an air cavity represents a significant fire risk, since the flames that spread into the air cavity can elongate up to ten times. LÄS MER

 3. 3. Vegetationsförändringar på Hökensås

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Maria Svantesson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sandtallskogar är en av Sveriges mest hotade naturtyper. Utmärkande för sandtallskog är att det är en torr, näringsfattig och ljusöppen miljö. I dessa skogar finns en rik artmångfald som hotas av bland annat exploateringar, igenväxning och brist på ekologiska störningar som till exempel brand och bete. LÄS MER

 4. 4. Burning material behaviour in hypoxic environments: An experimental study examining fire dynamics of composite materials in vitiated conditions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Robert Bray; [2020]
  Nyckelord :ORS; Fire engineering; hypoxic; polymers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The progression of fire safety research has contributed to improving the guiding principles of standardised building design. Research making use of pure materials, once common in homes and workplaces, are less relevant as such materials are no longer as prevalent. LÄS MER

 5. 5. The Influence of Cavity Widths and Lateral Ventilation Conditions on the Fire Behaviour within a Non-Combustible Ventilated Façade System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Daniel Fogerty; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Present uncertainties in key ventilation parameters, characterising the fire performance of facades, has necessitated clarification in the foundational understanding of the Fire Science Body of Knowledge. A test program conducted in collaboration between Lunds Universitet and the Kingspan Group, studied the influence of cavity widths and lateral ventilation conditions on the fire behaviour within Intermediate-scale ventilated façades following the ISO 13785-1 standards. LÄS MER