Sökning: "fire test"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden fire test.

 1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 2. 2. Using a virtual fire extinguisher as a tool for safety training

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Månsson; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality; Training simulator; Interaction Design; User-centered design; Fire safety; Fire extinguisher; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Virtual Reality (VR) har den senaste tiden blivit väldigt populärt och är en spännande teknologi med många outforskade användningsområden. Med ett VR-headset kan en användare till exempel träna på en speciell uppgift med både reducerad risk och till en mycket lägre kostnad jämfört med om det istället hade genomförts i den verkliga världen. LÄS MER

 3. 3. To evaluate fire properties of a facade : - a study on semi natural test methods

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Martinsson; [2018]
  Nyckelord :Facade; Facades; Test method; Test methods; Fire properties; Hazards; Fire spread; Fasad; Fasader; Testmetod; Testmetoder; Brandegenskaper; Risker; Brandspridning;

  Sammanfattning : Due to an increase in the number of large-scale façade fires around the world the interest in the fire hazards of façades has also increased. The hazards of such fires have been acknowledged since earlier and many different test methods have therefore been developed to enable evaluation of the fire properties of wall assemblies. LÄS MER

 4. 4. Småskalig släckning av konstruktionsbränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Herman Paulusson; Caroline Larsson; [2018]
  Nyckelord :Construction fires; extinguishing agents; liquid nitrogen; carbon dioxide; fire tests; extinguishing tests; Konstruktionsbränder; släckmedel; flytande kväve; koldioxid; brandtester; släckförsök;

  Sammanfattning : Konstruktionsbränder kan idag orsaka stora problem för räddningstjänsten. Släckningsarbeten vid konstruktionsbränder brukar idag involvera släckmedel som bygger på vattenbaserade medel. Detta medför att primära skador kan begränsas, men istället uppstår problemet med sekundära skador som mögel eller vattenskador. LÄS MER

 5. 5. Fytinsyra som flamskyddsmedel på bomull och polyester

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Kemiteknik

  Författare :Sara Kjellin; [2018]
  Nyckelord :fire retardant; phytate; phytic acid; Fytinsyra; flamskyddsmedel; bomull; polyester; natriumfytat; kalciumfytat; ammoniakfytat;

  Sammanfattning : Idag finns det flera hundra flamskyddsmedel på marknaden där en del är hälso- och miljöfarliga. Fytinsyra är en naturlig produkt från växtriket som är miljövänlig och icke-toxisk. Fytinsyra består till stor del av fosfor vilket gör att potential finns för ett grönt flamskyddsmedel vilket ska undersökas. LÄS MER