Sökning: "fire test"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden fire test.

 1. 1. Taluppfattbarhet för utrymningslarm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Denise Pettersson; Emma Lindh; [2020]
  Nyckelord :Taluppfattbarhet; Talöverföringsindex; Talat Utrymningslarm; Människors Beteende vid en Utrymningssituation; Utrymning; Perception av ljud; Maskeringseffekter; Lyssningstest Speech Intelligibility; Speech Transmission Index; Voice Evacuation Alarm; Evacuation; Human Behaviour in Fire; Speech Perception; Masking effects; Listening test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Talade utrymningslarm installeras som en riskreducerande åtgärd i byggnader där det vistas personer som inte kan väntas ha god lokalkännedom. En grundförutsättning för att utrymningslarmet ska uppfylla sin riskreducerande effekt är att det är hörbart, därav är ett talöverföringsindex, STI, på 0,55 rekommenderat. LÄS MER

 2. 2. Shielding effect to the flammable fibres offered by inherently flame retardant fibres

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jasra Khan; [2019]
  Nyckelord :Inherently flame retardant fibres; flammable fibres; Flame; Non-woven fabric; knitted fabric;

  Sammanfattning :  Flame retardant chemicals were used to make flammable fibres or fabrics flame retardant. Flame retardants protect the flammable material from fire by delaying or preventing the ignition process. The problem with flame retardants is unreliable durability when applied physically or bonded chemically on the surface of the fibre or fabric. LÄS MER

 3. 3. Fire Safety of Facades

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Bogdan-Grigore Branisteanu-Albulescu; [2019]
  Nyckelord :polystyrene; graphene; façade; pyrolysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Façade fires are a big concern due to past incidents and the large number of victims encountered. Vertical flame spread mechanism specific to this type of fires is a complex phenomenon with parameters that are often difficult to be coupled. LÄS MER

 4. 4. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 5. 5. Comparing a full scale test with FDS, FireFOAM, McCaffrey & Eurocode

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Erik Edin; Mattias Ström; [2019]
  Nyckelord :FDS; FireFOAM; OpenFOAM; Performance-Based Design; Localized fire.;

  Sammanfattning : In the rapidly growing field of CFD-calculations (Computational Fluid Dynamics), companies and organizations are bringing forth new tools, tools that display an image of a given fire scenario. These tools are developed because they provide time efficiency as well as a sustainable economic approach. LÄS MER