Sökning: "modular building"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden modular building.

 1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av insatsmodul till en Arcam S12 EBM-maskin : För möjliggörande av småskaliga tester med mindre pulveråtgång

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Jack Jonasson; Jens Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Modular; Powder Feeding; Build Volume; Additive Manufacturing; EBM; Modulär; Pulvermatning; Byggvolym; Additiv Tillverkning; EBM;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar utvecklingsprocessen för en insats till en ARCAM S12 Electron Beam Melting-maskin.   Behovet består i att dagens maskin kräver en full tank med tillverk-ningsmaterial för att kunna användas. LÄS MER

 3. 3. "Jag har ju glömt badrummet!" : En studie om hur eget skapande kan underlätta förståelsen för möjligheterna att bo flexibelt och yteffektivt i ett modulhus

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Joakim Warfvinge; [2019]
  Nyckelord :Information design; spatial design; co-creation; democratic design; compact living; perception; Informationsdesign; rumslig gestaltning; samskapande; demokratisk design; små boenden; perception;

  Sammanfattning : This is an examination paper in information design specializing in spatial design. This work is searching for more understanding of what joy and co-creation in interaction with a 3D-model can bring to the process of communicating possibilities to live flexibly within a small space in a modular house, focusing on the digital oriented ‘generation Z’. LÄS MER

 4. 4. Solcellers effektivitet vid integrerat eller applicerat montage

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :August Larsson; [2019]
  Nyckelord :BIPV; air cavity; naturally convection; BIPV; luftspalt; skorstenseffekten; naturlig konvektion;

  Sammanfattning : Sweden has a climate target to get a total renewable electricity production by 2040, in order to succeed with the goal, the proportion of solar energy needs to increase. Increased environmental awareness and increased profitability of solar cells have led to an increase. LÄS MER

 5. 5. Byggbara höga modulhus : Dynamisk analys av punkthus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rickard Häggström; Pär Olsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; Cross laminated timber; Modal analysis; Industrial production; KL-trä; Korslaminerat trä; Modulanalys; Industriell produktion;

  Sammanfattning : I denna studie studerades det hur ett 14 våningar högt bostadshus med en kärna av korslaminerat trä (KL-trä) och färdiga lägenhetsmoduler med regelstomme kan byggas på ett industrialiserat och enkelt sätt. Våningsantalet och produktionstypen fastslogs tidigt, i samråd med RISE, för att effektivt kunna granska ett sannolikt sätt att bygga hus i en nära framtid. LÄS MER