Sökning: "Linda Jerdmyr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Jerdmyr.

  1. 1. Pulsmätning på häst

    M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Anna Gunnarsson; Linda Jerdmyr; [2009]
    Nyckelord :Häst; Hjärtfrekvens; Kardiovaskulär; Pulsmätning; Löshoppning; Longering; Pulsmätare; Pulsklocka; Kondition;

    Sammanfattning : Det finns få studier gjorda på ridhäst där man har tittat på vilopuls, arbetspuls och återhämtningspuls. I det här arbetet har vi tittat närmre på hästens kardiovaskulära system och vilka förändringar som sker i systemet under ett arbetspass och som följd av längre tids träning. LÄS MER