Sökning: "Anna Gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Anna Gunnarsson.

 1. 1. Sex och samlevnadsundervisning ur lärarperspektiv : Tabu eller självklarhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna-Karin Gunnarsson; Marie Hedendahl; [2019]
  Nyckelord :sex och samlevnad; undervisning; lärare; utbildning; kunskap; grundskola;

  Sammanfattning : Sex och samlevnadsundervisning skall liksom all undervisning i skolan baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Denna kunskapsöversikt redovisar resultat från ett antal internationella studier om undervisning i sex och samlevnad. LÄS MER

 2. 2. Lika barn leka bäst : En kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Stigsson; Simon Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Styrelsesammansättning; Heterogenitet; Homogenitet; Gnosjöregionen;

  Sammanfattning : EXAMENSARBETE CIVILEKONOMPROGRAMMET  Författare; Simon Gunnarsson & Frida Stigsson Handledare; Anna Stafsudd  Examinator; Karin Jonnergård   Titel; Lika barn leka bäst- en kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen.    Bakgrund och problem; Det finns utförlig forskning kring styrelser, familjeföretag och styrelsens sammansättning. LÄS MER

 3. 3. "Jag tycker ändå att jag klarar mig ganska bra" : En kvalitativ studie om svensklärares digitala arbetssätt och deras upplevda digitala kompetensutvecklingsbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Nilsson; Anna Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Implementeringsteorin; Kompetensutveckling; Lärare; Svenskundervisning; TPACK;

  Sammanfattning : Digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande och nödvändigt för att vara aktiv samhällsmedborgare. Syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur mellanstadielärare integrerar digitala verktyg i svenskundervisningen och vilken form av kompetensutveckling de efterfrågar för att vidareutveckla det digitala arbetet i ämnet, i relation till deras pedagogiska och ämnesspecifika kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av den egna och sjukvårdspersonalens handhygien inom somatisk slutenvård – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Gunnarsson; Anna Hammarström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer värdesätter den potentiella arbetstagaren i det gröna näringslivet högst?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anna Gunnarsson; Filippa Jönsson; [2018]
  Nyckelord :strategier; gröna näringslivet; arbetstagare; arbetsgivare; värderingar; ledarskap; målstyrning;

  Sammanfattning : Lantbruket står inför en problemställning då det är ett stort minskat intresse för att studera på naturbruksprogrammet på gymnasienivå. Det gör således att ung arbetskraft med gymnasial bakgrund inom det gröna näringslivet minskar. LÄS MER