Sökning: "Anna Gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Anna Gunnarsson.

 1. 1. Lika barn leka bäst : En kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Stigsson; Simon Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Styrelsesammansättning; Heterogenitet; Homogenitet; Gnosjöregionen;

  Sammanfattning : EXAMENSARBETE CIVILEKONOMPROGRAMMET  Författare; Simon Gunnarsson & Frida Stigsson Handledare; Anna Stafsudd  Examinator; Karin Jonnergård   Titel; Lika barn leka bäst- en kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen.    Bakgrund och problem; Det finns utförlig forskning kring styrelser, familjeföretag och styrelsens sammansättning. LÄS MER

 2. 2. "Jag tycker ändå att jag klarar mig ganska bra" : En kvalitativ studie om svensklärares digitala arbetssätt och deras upplevda digitala kompetensutvecklingsbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Nilsson; Anna Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Implementeringsteorin; Kompetensutveckling; Lärare; Svenskundervisning; TPACK;

  Sammanfattning : Digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande och nödvändigt för att vara aktiv samhällsmedborgare. Syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur mellanstadielärare integrerar digitala verktyg i svenskundervisningen och vilken form av kompetensutveckling de efterfrågar för att vidareutveckla det digitala arbetet i ämnet, i relation till deras pedagogiska och ämnesspecifika kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av den egna och sjukvårdspersonalens handhygien inom somatisk slutenvård – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Gunnarsson; Anna Hammarström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer värdesätter den potentiella arbetstagaren i det gröna näringslivet högst?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anna Gunnarsson; Filippa Jönsson; [2018]
  Nyckelord :strategier; gröna näringslivet; arbetstagare; arbetsgivare; värderingar; ledarskap; målstyrning;

  Sammanfattning : Lantbruket står inför en problemställning då det är ett stort minskat intresse för att studera på naturbruksprogrammet på gymnasienivå. Det gör således att ung arbetskraft med gymnasial bakgrund inom det gröna näringslivet minskar. LÄS MER

 5. 5. Maybe Influencers Are Not Worth The Hype : An explanatory study on influencers’ characteristics with perceived quality and brand loyalty

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Lovisa Gunnarsson; Anna Folkestad; Alena Postnikova; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; influencer; influencers’ characteristics; trustworthiness of an influencer; relatability of an influencer; authenticity of an influencer; brand equity; perceived quality; brand loyalty; social media;

  Sammanfattning : Background: The goal for brand building is to build for the long-term profitability and strengthening of brand equity. A way to build brand equity is to implement social media marketing, where so-called influencer marketing can be used. LÄS MER