Sökning: "Intervention"

Visar resultat 1 - 5 av 2732 uppsatser innehållade ordet Intervention.

 1. 1. MINDFULNESS MED PAR Mindfulnessövningar på familjerådgivningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Åsa Tivemo; [2020-06-02]
  Nyckelord :familjerådgivning; parsamtal; mindfulness; parterapi; mindfulness intervention;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka kunskapen om vad mindfulness som intervention kan bidra med i arbetet med par i en svensk kontext. Studien undersökte familjerådgivares upplevelse av mindfulnessövningar i parsamtal på familjerådgivningen. Fyra familjerådgivare intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Sovereignty in Cyberspace A study on Customary International Law on the Principle of Sovereignty

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sam Safi; [2020-05-17]
  Nyckelord :Customary International La; Cyberspace; Sovereignty;

  Sammanfattning : The global expansion of the internet has enabled the emergence of a relatively new theatre of inter-state conflicts; the domain of cyberspace. The emergence of cyberspace poses great challenges to the territorial understanding of the world order and raises important questions about fundamental concepts of international law. LÄS MER

 3. 3. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Nyckelord :Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. LÄS MER

 4. 4. Masculinity and HIV The impact of men’s masculinities on risky behaviour in Umgungundlovu district, Kwazulu-Natal, South Africa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ronald Byaruhanga; [2020-01-31]
  Nyckelord :HIV and AIDS; Masculinity; Risky behaviour.;

  Sammanfattning : This study aimed at exploring the relationship between masculinities and HIV and AIDS. In so doing, the study sought to provide a thorough understanding of whether specific masculine identities influence men to indulge in unsafe sexual practices in uMgungundlovu District, KwaZulu-Natal, South Africa. LÄS MER

 5. 5. Som att komma in i en annan värld – Barnmorskors upplevelse av att vårda kvinnor i ett specialdesignat förlossningsrum – En fenomenologisk intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida Johansson; Linnea Maxon; [2020-01-30]
  Nyckelord :Barnmorska; Upplevelse; Stöd; Förlossningsmiljö; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Background: The environment of the labor room affects the woman in labor, her partner and the midwife. The work environment affects how health professionals experience the quality of their working life. LÄS MER