Sökning: "Madeleine Leo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Leo.

  1. 1. Den Konfliktfyllda Arbetsgruppen : En Studie av Kännetecken och Orsaker

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Lena Gadde; Madeleine Leo; [2009]
    Nyckelord :Arbetsgrupper; konflikter; kännetecken; orsaker; kvalitativ undersökning;

    Sammanfattning : Denna uppsats försöker besvara vad som kännetecknar och orsakar konflikter i en arbetsgrupp. Området var omfattande avseende litteraturen och vi har valt att ta fram de bitar som var vanligast på den arbetsplats vi besökte. Uppsatsen är en kvalitativ undersökning. LÄS MER