Sökning: "Magnus Roosman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Roosman.

  1. 1. Prestation - En undersökning av begreppet prestation i skådespelarens repetitionsprocess.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Adel Darwish; [2020-05-27]
    Nyckelord :Prestation; skådespeleri; skådespelarens repetitionsprocess; prestationsångest; prestationsförmåga; Compassionfokuserad terapi; Pontus Waström; Sofia Viotti; Pontus Waström; Josefin neldén; Magnus Roosman; Marie Richardson;

    Sammanfattning : Jag heter Adel Darwish och jag är skådespelare. I denna prodcast undersöker jag begreppet ’’Prestation’’ i skådespelarens repetitionsproccess. Jag försöker ta reda på hur man kan ha kapacitet att prestera när det finns starka motstånd i skådespelarens liv och hur man går ifrån prestationsångest till prestationsförmåga. LÄS MER