Sökning: "Magnus Thyselius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Thyselius.

  1. 1. Hur en digital verksamhet blir verklighet En systematisk litteraturstudie om digitala verktyg som stöd för lärande, utveckling och inkludering i förskolan

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Beatrice Andersson; Magnus Thyselius; NIqie Johansson; [2023-10-19]
    Nyckelord :Digitala verktyg; digitalisering; IKT; inkludering; lärande; utveckling; förskola;

    Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att kartlägga vad forskning säger om hur de digitala verktygen kan användas som ett stöd för barnens utveckling, lärande och inkludering i förskolan. Mer specifikt ville vi undersöka om det fanns några möjligheter och hinder kring arbetet med de digitala verktygen som stöd i förskolan och därmed hur implementeringen kan ske. LÄS MER