Sökning: "Malin Blide"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Blide.

  1. 1. Att orka lämna ett misshandelsförhållande : Anknytningens beydelse

    Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Malin Blide; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Tidigare studier har funnit att otrygg ängslig och otrygg ambivalent anknytning förutspår längre tid i misshandelsförhållanden än vad trygg anknytning gör. Syftet med aktuell studie var att undersökaom detta resultat upprepade sig, samt huruvida anknytning verkade ha något samband med attåtervända till förhållandet efter första uppbrottet. LÄS MER