Sökning: "Management development"

Visar resultat 1 - 5 av 8215 uppsatser innehållade orden Management development.

 1. 1. How is triple bottom line thinking included in small-firm decision making? – A study of potato farmers in Östergötland, Sweden : hur påverkas potatisproduktionen av kvalitetskrav?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madeleine Gillheimer; [2023]
  Nyckelord :Food waste; production losses; primary production; triple bottom line; decision theory; garbage can model;

  Sammanfattning : Earlier research has shown a lack of studies on waste in agriculture production. Therefore, there is a need for improved screening for the cause of wastage in primary production. In addition, more research is required on how quality requirements and norms affect wastage and how waste can be prevented. LÄS MER

 2. 2. Design and development of EQMS - An easy-to-use entry-level Quality Management System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Christian Håkansson; [2023]
  Nyckelord :Easy quality management system; EQMS; Entry-level qaulity framework; Quality control management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: In today’s business climate, companies need to make sure they have efficient resource management and that the quality of product and services fulfills the customers constant changing expectations, potential regulations, and global environmental policies. Possible approaches for companies to address this is through more strategic purchasing and earlier involvement of purchasers in processes and development projects. LÄS MER

 3. 3. Utbytesstudenters digitala PIM-strategier : En kvalitativ studie bland data- och systemvetare vid Uppsala universitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Klara Mårtens Rodriguez; [2023]
  Nyckelord :Digital environment; Digital preservation; Personal Information Management PIM ; Personal archives; Information behavior; Information experience; Information retrieval; Datalagring; digital miljö; digitalt bevarande; digital organisering; informationsbeteende; Personal Information Management PIM ; personarkiv; informationsupplevelse;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this master thesis is to examine how students at Uppsala university manage, organize, and preserve their study-related information in a digital environment. LÄS MER

 4. 4. Staff’s perception of students’ informational privacy in higher education: The case of Canvas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jan-Philip Tummes; [2023]
  Nyckelord :Sustainable development; informational privacy; dataveillance; surveillance cultures; learning management system; Canvas;

  Sammanfattning : This study aims at discussing how students’ informational privacy in the learning management system (LMS) Canvas is perceived by staff at higher education institutions (HEIs), as well as identifying challenges arising from dataveillance and from perceptions of informational privacy themselves. The study of perceptions is based on a range of interviews at five HEIs in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Skillnader mellan granindivider gällande initieringsfrekvens för somatisk embryogenes

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Josefine Björs; Jonathan Sjögren; [2023]
  Nyckelord :skogsträdsförädling; Picea abies; fröklonförökning;

  Sammanfattning : Gran (Picea abies) har länge varit ett viktigt trädslag för den svenska skogsnäringen. Skogsbruket står inför en oviss framtid och med ett alltmer ostadigt klimat behövs ett genetiskt material som kan klara dessa nya prövningar. LÄS MER