Sökning: "Marcus Fahlgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Fahlgren.

  1. 1. Tecken på resultatmanipulering med hjälp av immateriella tillgångar : Tenderar svenska börsnoterade bolag att använda subjektiviteten kring avskrivningar av immateriella tillgångar?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Henrik Bengtsson; Marcus Fahlgren; [2021]
    Nyckelord :Avskrivningar; earnings management; immateriella tillgångar; loss avoidance; resultatmanipulering; stigande resultattrend;

    Sammanfattning : På Stockholmsbörsen under 2019 skedde i genomsnitt 355 612 handelsavslut per dag och under Corona-året 2020 slogs flera rekord i antalet avslut, bland annat den 12 mars då över 1 400 000 stycken gjordes på den svenska Stockholmsbörsen (Avanza, 2020). Något som påverkar investerare till att göra avslut på börsprodukter är naturligtvis nyheter kring bolagen, framför allt nyheter kring årsredovisningen. LÄS MER