Sökning: "Marcus Fronda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Fronda.

  1. 1. Kommunernas ”pensionsbomb” En fallstudie i fyra skånskakommuner

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :André Andersson; Marcus Fronda; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel: Kommunernas ”pensionsbomb” – en fallstudie i fyra skånska kommunerSeminariedatum: 29 maj 2008Ämne/Kurs: FE6190, Kandidatuppsats, 10 poäng, 15 hp.Författare: André Andersson och Marcus FrondaHandledare: Leif Holmberg och Nils-Gunnar RudenstamFem nyckelord: Pensionsskuld, kommuner, demografisk utveckling, kapitalförvaltning, försäkringSyfte: Uppsatsens syfte är att se hur kommunerna förbereder sig för framtida pensionsutbetalningar. LÄS MER