Sökning: "Maria Jäderberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Jäderberg.

 1. 1. ”Det krävs två för att dansa tango” En kvalitativ studie om samverkande resurser mellan Socialpsykiatri och Psykiatri

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Jäderberg; [2011]
  Nyckelord :new institutional analysis; collaboration; psychiatry; social psychiatry; Social Sciences.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title:”It takes two to tango” - A qualitative study of collaborative resources between Social psychiatry and Psychiatry. Supervisor: Anders P Lundberg. Assessor: Christina Erneling. The psychiatry reform was introduced 15 years ago. LÄS MER

 2. 2. Knullnormativitetens diskurs

  C-uppsats,

  Författare :Helena Jäderberg; [2008-01-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med syfte att undersöka knullnormativitetens diskurs, d.v.s. de sociala, språkliga konstruktioner som gör det vaginala heterosamlaget till norm, har jag diskursanalytiskt studerat frågor och svar kring sexuella praktiker och problem i RFSU:s frågelåda. LÄS MER