Sökning: "Marita Kangestad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marita Kangestad.

  1. 1. När hjärtat ändrar livets riktning : Individers upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Anna Friberg; Marita Kangestad; [2019]
    Nyckelord :dagligt liv; hjärtinfarkt; sjuksköterskor; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör miljoner människor i världen av hjärtinfarkt, men i Sverige har överlevnaden ökat. För de som överlever följer en fysisk och psykisk anpassning i vardagen.Vårdtiderna på sjukhus har kortats. LÄS MER