Sökning: "Martin Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Martin Eriksson.

 1. 1. “Tillsammans så är vi starkare”: En studie om stress & stressreducering vid hot och våld : En kvalitativ studie på stress och stressreducering vid hot och våld mot poliser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Martin Eriksson; Sandra Rosén Larsson; [2021]
  Nyckelord :Stress; sense of coherence; control; social support; threats and violence; police; Stress; känsla av sammanhang; kontroll; socialt stöd; hot och våld; polis;

  Sammanfattning : Threats and violence at work are an increasingly widespread work environmentproblem in Sweden. This affects many professions but especially police officersand other emergency professions. This problem risks causing stress that negativelyaffects the police officers' health. LÄS MER

 2. 2. “Han är för vass, intellektuellt sett, för sitt eget bästa” : En kvalitativ gestaltningsanalys om hur fallet med “Bunkerläkaren" gestaltades i Kvällsposten och Kristianstadsbladet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Aleksandra Wojcik; Alva Rydberg; [2021]
  Nyckelord :Bunkerdoctor; Martin Trenneborg; Isabel Eriksson; Kvällsposten; Kristianstadsbladet; framing analysis; tabloid; broadsheet; kidnapping; bunker;

  Sammanfattning : On September 12, 2015, a 37-year-old doctor named Martin Trenneborg kidnapped a woman from Stockholm named Isabel Eriksson. He locked her in a bunker on his yard in Östra Göringe kommun. The woman was reported missing and six days after the kidnapping, Martin Trenneborg and Isabel Eriksson returned to Stockholm to tell the police that she was ok. LÄS MER

 3. 3. Is China Crossing the Line?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Eriksson; Victoria Helin; Alice Serenhov; [2021]
  Nyckelord :Cumulative Abnormal Return; Cross-border M A; Trading Halt; Trading Suspension; Short-Term Shareholder Wealth; China; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose To examine if Chinese acquirers create short-term shareholder wealth through cross-border acquisitions, measured by fluctuations of the stock price of the acquiring firm. Additionally, to investigate if industrial, institutional and cultural independent variables affect the cumulative abnormal returns. LÄS MER

 4. 4. Integrationsprocessens utformning och genomförande vid företagsförvärv : En flerfallsstudie på svenska aktiebolag med uttalad förvärvsstrategi

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marcus Hedberg; Martin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Acquisitions; acquisition strategy; acquisition process; integration process; governance; integration; acquisition growth; Förvärv; förvärvsstrategi; förvärvsprocess; integrationsprocess; styrning; integration; förvärvstillväxt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete Civilekonomprogrammet Titel: Integrationsprocessens utformning och genomförande vid företagsförvärv - En flerfallsstudie på svenska aktiebolag med uttalad förvärvsstrategi Inledning: Tidigare forskning kring förvärvs- och integrationsprocessen anses vara normativ utifrån ett finansiellt teoretisk perspektiv med fokus på hur en integrationsprocess bör utföras. Däremot har forskningen inte i samma utsträckning berört området om hur denna process faktiskt går till. LÄS MER

 5. 5. Toward predictive maintenance in surface treatment processes : A DMAIC case study at Seco Tools

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Martin Berg; Albin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Predictive maintenance; Industry 4.0; Data-driven maintenance; chemical vapour deposition; wet blasting;

  Sammanfattning : Surface treatments are often used in the manufacturing industry to change the surface of a product, including its related properties and functions. The occurrence of degradation and corrosion in surface treatment processes can lead to critical breakdowns over time. LÄS MER