Sökning: "Martin Röjås"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Röjås.

 1. 1. Framtida konsumtion på befintliga och nya handelsplatser : En plats- och konsumentundersökning för obemannade självservicebutiker

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Martin Röjås; Christoffer Ahlström; [2018]
  Nyckelord :TBSS; technology based self service; store; vending machines; availability; self-service store; TBSS; obemannad självservice; butik; varuautomat; tillgänglighet; självservicebutik;

  Sammanfattning : Purpose This study has been conducted in order to investigate opportunities regarding theestablishment of technology-based self-service stores (TBSS). By studying proposedsites for establishment, information has been collected in order to be used in a factorrating analysis. Research questions 1. LÄS MER

 2. 2. Framtida konsumtion på befintliga och nya handelsplatser : En plats- och konsumentundersökning för obemannade självservicebutiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknikUppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Christoffer Ahlström; Martin Röjås; [2017]
  Nyckelord :TBSS; technology based self service; store; vending machines; availability; self-service store; TBSS; obemannad självservice; butik; varuautomat; tillgänglighet; självservicebutik;

  Sammanfattning : Our demands on services and availability increases at the same time as the society gets more urbanized and more people tends to commute. In order to facilitate the consumer, technology based self-service (TBSS) stores might survive and thrive. LÄS MER