Sökning: "eu fördelar och nackdelar för svenska företag"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden eu fördelar och nackdelar för svenska företag.

 1. 1. Har Sverige ett konkurrenskraftigt bolagsskattesystem? - En komparativ studie i ljuset av koncernbeskattning och ränteavdrag efter implementeringen av Anti-Tax Avoidance Directive

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Anderzén; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Previously Sweden has had a generous consolidation system for groups with large deduction possibilities. However, the possibility of interest deductions, among other things, has increasingly been limited due to more important societal interests, such as preventing tax evasion and tax avoidance practices. LÄS MER

 2. 2. Frivillig revision : Höjda gränsvärden och dess påverkan på redovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Pernilla Fjällborg; Sanne Lannizter; [2015]
  Nyckelord :audit; thresholds; accounting quality; mandatory auditing; EU; voluntary; revision; gränsvärden; redovisningskvalitet; revisionsplikt; EU; frivillig;

  Sammanfattning : Syfte: År 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta företagen i Sverige. Trots att det har gått fyra år sedan dess, så är Sverige ett av de länder som har de lägsta gränsvärdena för frivillig revision i Europa. År 2013 presenterade EU ett nytt direktiv gällande dessa gränsvärden. LÄS MER

 3. 3. Miljöcertifierade kommersiella byggnader : Undersökning av ekonomisk ansvarsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mattias Blomby; Magnus Forsberg; [2015]
  Nyckelord :Miljöcertifierade byggnader; agent; principal;

  Sammanfattning : The Swedish commercial real estate market is in the current situation globally affected and is actively interacting with the rental and capital markets through international tenants and investors who are setting new demands on the property owners. The European Union has set new requirements as well in purpose of reducing humanity’s negative effect on the climate and therefore the international real estate market has introduced Green Building-certificates in order to decrease the real estate industry’s environmental impact. LÄS MER

 4. 4. Relevant eller tillförlitlig årsredovisning? : En studie om IAS 40 har påverkat fastighetsförvaltningsbolag i den nuvarande finanskrisen?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Karl Viktorsson; Rickard Hermansson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De svenska fastighetsbolagen har under de senaste åren haft stora svängningar i resultatet. Ett exempel på detta är Hufvudstaden som andra kvartalet 2008 gjorde en vinst på 200milj vilket på endast ett kvartal utvecklade sig till en förlust på 630 milj. Tidigare redovisningsregler i Sverige har haft sin grund från försiktighetsprincipen. LÄS MER

 5. 5. The IFRS for Non-publicly Accountable Entities and the K-project. A Comparative Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Maria Eriksson; [2009-11-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Samtidigt som IASB håller på att ta fram internationellaredovisningsstandarder för små och medelstora företag pågår Bokföringsnämndens K-projekt.K-projektet är ämnat att förenkla redovisningsreglarna för små och medelstora svenskaföretag. LÄS MER