Sökning: "FSC"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet FSC.

 1. 1. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefine Palmgren; [2020]
  Nyckelord :nyckelbiotoper; skog; diskursanalys; omvänd naturvårdsgallring;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker de konflikter som uppstått kring nyckelbiotoper. Trots att Sverige är tätt beskogat är idag skogens ekosystem hotade till den grad att varken de nationella eller internationella miljömålen angående sko-gen kan uppfyllas. LÄS MER

 2. 2. Simulating changes in Swedish wood supply from increased forest certification : An area-based matrix model approach using National Forest Inventory data and EFDM software

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Filip Högvall; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The first law regarding the protection of Swedish forests was implemented in 1903 and the scope has only ever increased since then. By the 1990s a new method of forest protection was founded in the form of FSC and later also PEFC certification programs. LÄS MER

 3. 3. Implementering av Rätt metod gallring och Rätt metod planering - en uppföljning i fält inför fortsatt utvecklingsarbete

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Fredrik Ekelund; [2019]
  Nyckelord :Markskador; Arbetsmetod; Markfuktkarta;

  Sammanfattning : Ground damages due to the use of heavy machinery in the Swedish forestry is legislated in the Forestry Act where a minimum of demands for the forestry is set. To further strengthen the consideration to environmental aspects in the forestry, for example the importance of protecting certain soil types and waterways, FSC and PEFC certification are implemented. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet i arbetet : fallstudie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Björn Billefält; Mikael Olsson; [2019]
  Nyckelord :anställd; CSR; företag; intressent; kommunikation; business; communication; employee;

  Sammanfattning : I samhället idag så pågår en strävan mot en hållbar framtid. En framtid där samhället inte utarmar jordklotet på fler resurser än vad som skapas. Ansvaret för arbetet mot en hållbar framtid vilar hos oss alla, inte minst hos företagen i både Sverige och världen. LÄS MER

 5. 5. ”Helikopterperspektiv” i arbetet mot allvarliga körskador : en kvalitativ studie om arbetet mot allvarliga körskadorhos Svenska kyrkans skogscertifieringenligt ”lärande organisation”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ricarda Schultz; [2019]
  Nyckelord :allvarliga körskador; den femte disciplinen; den lärande organisationen; entreprenörskap; organisationsstruktur; skogscertifiering; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : Markskador,så kallade allvarliga körskador,i samband med skogsåtgärdersomgallring, slutavverkning och markberedningär ett allmänt och känt problem.Allvarliga körskador kan innebära grav påverkan på miljön, exempelvis urlakning av giftiga ämnen som kvicksilver i vattendragdär de utgör stor risk för människors hälsa. LÄS MER