Sökning: "Mathematics education"

Visar resultat 1 - 5 av 655 uppsatser innehållade orden Mathematics education.

 1. 1. Aspekter för framgång : Hur lärare kan bli framgångsrika när de arbetar med problemlösning i skolämnet matematik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Åsa Nilsson; Rosanna Sköldvinge; [2020]
  Nyckelord :Problem solving; mathematics; teaching; learning; primary education; Problemlösning; matematiska problem; undersökande matematik; utforskande matematik; undervisning; vägledning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Denna studie har en fokus på lärarens arbete med problemlösning tillsammans med de yngsta skolbarnen och eleverna i årskurs F-31. Studien syftar till att synliggöra det praktiska arbetet med problemlösning och hur detta kan ske framgångsrikt i matematikklassrummet. LÄS MER

 2. 2. Öppna uppgifter i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Sande; [2020]
  Nyckelord :Activities; approach; mathematics; open-ended; primary education; questions; tasks; elementary; education;

  Sammanfattning : The following study aims to define what an open-ended question in mathematics education is and investigate what the effects are on the learning process. Firstly, conversations were conducted with teachers that are using this approach in their mathematics education. LÄS MER

 3. 3. Tidig algebra : En litteraturstudie om centrala delar och kritiska aspekter i undervisningen om tidig algebra för elever i lågstadiet i ämnet matematik  

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emelie Einarsson; William Alin; [2020]
  Nyckelord :Matematik; tidig algebra; undervisning; lågstadiet; variationsteorin; likhetstecknet; aritmetik; ekvationer;

  Sammanfattning : I den här systematiska litteraturstudien fokuseras lärandet och undervisningen inom tidig algebra. Syftet med studien är att synliggöra centrala delar och kritiska aspekter i undervisningen om tidig algebra för elever i lågstadiet. För att få fram ett resultat  analyseras vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 4. 4. En systematisk litteraturstudie om programmering i matematikundervisningen för årskurs 1-6.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Amelie Holfve; [2020]
  Nyckelord :Programming; mathematics; education; students; learning; Programmering; matematik; undervisning; elever; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att sammanställa internationell forskning kring elevers lärande i programmering och vilka faktorer som påverkar undervisningen i programmering kopplat till matematikämnet för årskurserna 1-6. Sökningen av datan skedde i databasen ERIC (Ebsco). LÄS MER

 5. 5. Promoting knowledge acquisition by mathematically gifted pupils : A hermeneutic approach to exploring the current scientific research base for differentiation

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Christopher Johansson; [2020]
  Nyckelord :mathematics; giftedness; gifted education; differentiation; hermeneutics;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the current scientific research base for differentiation as a means for promoting acquisition of knowledge by mathematically gifted pupils. Specifically targeted were pupils in primary education, intermediate grades and secondary education. LÄS MER