Sökning: "Matilda Skååre"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Skååre.

  1. 1. ”Jag vill möta människor och bli bemött som en människa.” : En kvalitativ studie om långtidsarbetslösas upplevelser i mötet med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

    Författare :Matilda Skååre; Maria Hansen Tolova; [2019]
    Nyckelord :Roller; cynisk- ärlig aktör; styrning; emotionellt utbyte; emotionshantering; tillit.;

    Sammanfattning : I denna studie har vi fokuserat på långtidsarbetslösas berättelser och erfarenheter. Studiens syfte är att undersöka hur långtidsarbetslösa upplever interaktionen i mötet med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten och vilka konsekvenser upplever de att mötet emotionellt får. LÄS MER