Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Könsstympade kvinnors upplevelser av mötet med vården

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Melinda Norburg; Zetterquist Tove; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen av kvinnor och flickor med könsstympning i världen är uppskattningsvis 200 miljoner. Med kvinnlig könsstympning menas ingrepp där mer eller mindre delar av det kvinnliga könsorganet avlägsnas eller på annat sätt skadas utan medicinsk anledning. LÄS MER