Sökning: "Michael Torstensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michael Torstensson.

 1. 1. Den vårdande relationen till patienter med självskadebeteende : en intervjustudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Susann Torstensson; Michael Ericson; [2017]
  Nyckelord :Patienter med självskadebeteende; reflektion; stöd; trygghet; vårdande relation;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom den allmänpsykiatriska vården är patienter med självskadebeteende vanligt förekommande. Dessa patienter har ofta olika diagnoser som påverkar patienternas dagliga liv, vilket kan göra att det finna olika faktorer som har betydelse för hur den vårdande relationen skapas. LÄS MER

 2. 2. Att vilja men inte kunna. Böcker och bibliotek i Filippinerna.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Annika Eriksson; [2001]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The history of books and libraries in the Philippines starts after the arrival of the Spaniards in 1521. During the Spanish era, most of the libraries were established through the religious orders to support their own religious mission. LÄS MER