Sökning: "Mimmi Åkerfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mimmi Åkerfeldt.

  1. 1. ”Hon borde ta sånt här på stort allvar, företaget skriver ju att det är emot sånt här…” - Kvinnors upplevelser av arbetsgivarens arbete kring trakasserier

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mimmi Åkerfeldt; Linnéa Antonsson; [2022-02-16]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I samband med #Metoo blev trakasserier på arbetsplatsen ett högaktuellt och omdiskuterat ämne. Den rådande lagstiftningen ställer krav på att arbetsgivare ska tillhandahålla riktlinjer och rutiner som syftar till att minska förekomsten av trakasserier. LÄS MER