Sökning: "Minna Voghoui"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Minna Voghoui.

  1. 1. Motiverande samtal som ett verktyg för sjuksköterskan inom den psykiatriska vården och inom beroendevården : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Mehran Voghoui; Minna Voghoui; [2018]
    Nyckelord :MI; Psykiatriska sjukdomar; Beroendesjukdomar; Behandlingsföljsamhet;

    Sammanfattning : Forskning har visat att Motiverande samtal, Motivational interviewing (MI), främjar delaktighet, följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling och positiva livsstilsförändringar hos patienter. Inom den psykiatriska sluten–och öppenvården samt beroendevården möter sjuksköterskor patienter med allvarliga psykiatriska sjukdomar samt beroendesjukdomar såsom alkoholberoende. LÄS MER