Sökning: "Beroendesjukdomar"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Beroendesjukdomar.

 1. 1. Beroendesjukdomar och dess självhjälpsgrupper : En kvalitativ studie om människor som genomgått 12- stegsbehandling enligt Minnesotamodellen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Henrik Åback; Victoria Åback; [2020]
  Nyckelord :missbruk; behandling; narkotika; alkohol;

  Sammanfattning : Beroendesjukdomar och dess självhjälpsgrupper 12-stegs behandling och dess självhjälpsgrupper En kvalitativ studie om människor som genomgått 12-stegs behandling enligt Minnesotamodellen Addiction and its self help groups 12-step treatment and its self help groups A qualitative study of people who have gone through 12-step treatment according to the Minnesota modell Abstract Our aim with this study has been to increase our knowledge of addiction care in general and the 12-step method in particular through qualitative interviews. We have investigated what social shortcomings informants believe there are in society that contribute to people becoming addicted. LÄS MER

 2. 2. Stigmatisering av personer i substitutionsbehandling : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Lundell; Amelie Monberg; [2018]
  Nyckelord :stigmatisering; substitutionsbehandling; opioidberoende; omvårdnad; livsvärldsperspektiv; psykiatrisk samsjuklighet; hepatit C; kvantitativ;

  Sammanfattning : Opioidberoende är en kronisk sjukdom, som behandlas med substitutionsbehandling för att hjälpa personen till ett drogfritt liv med en god livskvalité. Beroendesjukdomar har en hög psykiatrisk samsjuklighet. LÄS MER

 3. 3. Motiverande samtal som ett verktyg för sjuksköterskan inom den psykiatriska vården och inom beroendevården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mehran Voghoui; Minna Voghoui; [2018]
  Nyckelord :MI; Psykiatriska sjukdomar; Beroendesjukdomar; Behandlingsföljsamhet;

  Sammanfattning : Forskning har visat att Motiverande samtal, Motivational interviewing (MI), främjar delaktighet, följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling och positiva livsstilsförändringar hos patienter. Inom den psykiatriska sluten–och öppenvården samt beroendevården möter sjuksköterskor patienter med allvarliga psykiatriska sjukdomar samt beroendesjukdomar såsom alkoholberoende. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers kunskap och attityder om psykisk ohälsa : En enkätstudie i årskurs 3

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sophie Olmarker; Martina Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :Knowledge; Attitude; High school students; Mental health; Kunskap; Attityd; Gymnasieelever; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som kryper allt lägre ner i åldrarna. Trots välfärdssamhällets insatser och möjligheter till ett bra liv är det överraskande med det stora antalet rapporter om barn- och ungdomars försämrade psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Vårdgivares attityder mot personer med beroendesjukdom i den somatiska vården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Fanny Jonsson; Jennifer Stålhult; [2015]
  Nyckelord :Attityder; Beroendesjukdom; Alkoholberoende; Drogberoende; Vårdgivare;

  Sammanfattning : BakgrundBeroendesjukdomar är inom den somatiska vården ett främmande område, trots att beroende är en stor folkhälsoutmaning i Sverige. Beroendesjukdom kräver en komplex behandling och omvårdnad och kunskap är grundläggande för att kunna erbjuda adekvat vård. LÄS MER